TV& VIDEO

vấn đề người di cư

Hai ứng viên Thủ tướng Đức tranh luận trực tiếp trên truyền hình

Hai ứng viên Thủ tướng Đức tranh luận trực tiếp trên truyền hình

VTV.vn - Hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Thủ tướng Đức đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào tối 3/9.