vấn đề người di cư

EU xem xét thiết lập cơ chế giải quyết vấn đề di cư

EU xem xét thiết lập cơ chế giải quyết vấn đề di cư

VTV.vn - EU đang xem xét thiết lập một cơ chế chung giải quyết vấn đề người di cư, trong bối cảnh nội bộ liên minh đang bị chia rẽ sâu sắc xung quanh vấn đề này.