vấn đề người di cư

Châu Âu và Bắc Phi thảo luận vấn đề người di cư

Châu Âu và Bắc Phi thảo luận vấn đề người di cư

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc khu vực Trung Địa Trung Hải đã nhóm họp để thảo luận vấn đề người di cư.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive