TV& VIDEO

văn hoá Tây Nguyên

Tập 4 series "Rừng xanh và sự sống": Còn đâu văn minh rừng

Tập 4 series "Rừng xanh và sự sống": Còn đâu văn minh rừng

VTV.vn - Rừng còn, không gian văn hoá Tây Nguyên sẽ còn. Rừng mất, nền văn minh thảo mộc ngàn đời của họ sẽ nhạt nhoà, tàn lụi trước sự sấn sổ, lấn lướt của cái mới.