TV& VIDEO

vàng Phước Sơn

Hoàn tất thủ tục bảo lãnh nợ của Công ty vàng Phước Sơn

Hoàn tất thủ tục bảo lãnh nợ của Công ty vàng Phước Sơn

VTV.vn - Ngân hàng Việt Á đã có Chứng thư bảo lãnh số nợ 334 tỉ đồng của Công ty vàng Phước Sơn. Chứng thư này đã được Cục Thuế Quảng Nam chấp thuận.