TV& VIDEO

vảy nến

Việt Nam hưởng ứng Ngày vẩy nến thế giới

Việt Nam hưởng ứng Ngày vẩy nến thế giới

 Ngày vẩy nến thế giới 29/10 do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Vẩy nến IFPA sáng lập và đã được Tổ chức Y tế thế giới WHO ghi nhận.