TV& VIDEO

về đích nông thôn mới

Cố về đích sớm, nhiều địa phương nợ đọng trong xây dựng NTM

Cố về đích sớm, nhiều địa phương nợ đọng trong xây dựng NTM

VTV.vn - Sau 5 năm triển khai chương trình nông thôn mới, bên cạnh những thành tích đạt được, tình trạng nợ đọng tại một số địa phương hiện quá lớn vì cố gắng về đích sớm.