TV& VIDEO

vi phạm lệnh ngừng bắn

Thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ - Tương lai nào cho Syria?

Thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ - Tương lai nào cho Syria?

VTV.vn - Thỏa thuận ngừng bắn được Nga và Mỹ bảo trợ, mang theo rất nhiều hy vọng về một nền hòa bình cho Syria, đã chính thức sụp đổ sau 1 tuần duy trì.