viêm não cấp

Khống chế viêm não cấp tại Cao Bằng và Hà Giang

Khống chế viêm não cấp tại Cao Bằng và Hà Giang

VTV.vn - Tại Cao Bằng và Hà Giang, các ca viêm não cấp đã được khống chế kịp thời.