TV& VIDEO

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.