Việt Nhật

Trường ĐH Việt Nhật tiếp tục tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ

Trường ĐH Việt Nhật tiếp tục tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ

VTV.vn - Mùa tuyển sinh năm nay, Đại học Quốc tế Việt Nhật tại Hà Nội tiếp tục tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ, tập trung các ngành công nghệ kỹ thuật cao và khoa học liên ngành.