TV& VIDEO

vietnam ict summit

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2016: Cần thay đổi tư duy quản trị phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2016: Cần thay đổi tư duy quản trị phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ 4

VTV.vn - Ban tổ chức Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2016 đã chính thức công bố kết thúc thành công sự kiện CNTT quan trọng nhất tại Việt Nam trong năm nay.