vỡ đê

Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê

Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê

VTV.vn - Người dân đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc quản lý đá hộc dự trữ, dự phòng khi có sự cố vỡ đê.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive