TV& VIDEO

vỡ đê

Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê

Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê

VTV.vn - Người dân đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc quản lý đá hộc dự trữ, dự phòng khi có sự cố vỡ đê.