TV& VIDEO

võ thuật

Rèn luyện võ thuật - bảo tồn giá trị văn hòa dân tộc

Rèn luyện võ thuật - bảo tồn giá trị văn hòa dân tộc

VTV.vn - Học võ không chỉ rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ mà còn góp phần gìn giữ giá trị văn hóa cổ truyền được kết tinh trong những bài quyền, võ phái của dân tộc.