TV& VIDEO

Võ Văn Thưởng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương tỉnh Hải Dương đã có những bước thực hiện khá bài bản trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.