TV& VIDEO

vốn đối ứng

Quảng Nam đưa vào sử dụng tuyến đường nối liền Đông Trường Sơn

Quảng Nam đưa vào sử dụng tuyến đường nối liền Đông Trường Sơn

VTV.vn - Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nâng cấp đường liên xã Trà Vân - Đông Trường Sơn.