vốn đối ứng

Long An phấn đấu có 18 hợp tác xã công nghệ cao

Long An phấn đấu có 18 hợp tác xã công nghệ cao

VTV.vn - Tỉnh Long An đang phấn đấu đến cuối năm 2019 có 16 hợp tác xã điểm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh.