TV& VIDEO

vốn đối ứng

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Đà Nẵng đang phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để thực hiện một trong những tiêu chí chương trình "thành phố 4 an".