vốn ngân hàng

DN nào có cơ hội tiếp cận vốn thấp hơn lãi suất thị trường 40%?

DN nào có cơ hội tiếp cận vốn thấp hơn lãi suất thị trường 40%?

VTV.vn - Các DN vừa và nhỏ trong lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến... có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thấp hơn lãi suất thị trường 40%.