TV& VIDEO

vốn

Khởi nghiệp tại Việt Nam: Nghĩ nhiều hơn… làm?

Khởi nghiệp tại Việt Nam: Nghĩ nhiều hơn… làm?

VTV.vn - Dù là một trong các quốc gia có tinh thần khởi nghiệp cao nhất trên thế giới song tỷ lệ khởi nghiệp tại Việt Nam lại ở mức chưa tương xứng.