voọc chà vá

Quảng Nam lập kế hoạch bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

Quảng Nam lập kế hoạch bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành thành lập tổ bảo vệ đàn vọoc; có cơ chế hỗ trợ cho những người tham gia bảo vệ đàn vọoc.