TV& VIDEO

vtv5

Ngừng phát sóng một số kênh truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15/6

Ngừng phát sóng một số kênh truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15/6

VTV.vn - Từ ngày 15/6/2016, VTV sẽ ngừng phát sóng một số kênh truyền hình tương tự mặt đất tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.