TV& VIDEO

vũ khí hủy diệt

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về tình hình Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về tình hình Syria

VTV.vn - Hôm nay (12/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tiến hành phiên họp kín để thảo luận về mối đe dọa hành động quân sự đối với Syria.