TV& VIDEO

Vu lan báo hiếu

Chữ "Hiếu" trong mùa lễ Vu Lan

Chữ "Hiếu" trong mùa lễ Vu Lan

VTV.vn - Chữ "hiếu" - lòng trân trọng hiếu kính mẹ cha, phụng thờ tổ tiên ông bà chính là sợi dây liên kết giữa nhiều thế hệ, là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt.