TV& VIDEO

Vua Hùng

"Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những hoạt động văn hóa, truyền thống của dân tộc"

"Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những hoạt động văn hóa, truyền thống của dân tộc"

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những hoạt động văn hóa, truyền thống của dân tộc.