TV& VIDEO

WFP

Giám đốc WFP tới Triều Tiên thảo luận chương trình viện trợ lương thực

Giám đốc WFP tới Triều Tiên thảo luận chương trình viện trợ lương thực

Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận chương trình viện trợ lương thực cho Triều Tiên.