Windows Phone

Microsoft phân trần việc "bỏ quên" mảng di động và tìm kiếm

Microsoft phân trần việc "bỏ quên" mảng di động và tìm kiếm

VTV.vn - Sự chậm chân của Microsoft trong mảng di động và tìm kiếm đã được nói đến rất nhiều lần trong những năm qua.