TV& VIDEO

xả nước

Ứng phó tác động xả nước hồ thủy điện Tuyên Quang

Ứng phó tác động xả nước hồ thủy điện Tuyên Quang

VTV.vn - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh theo dõi việc xả nước hồ thủy điện Tuyên Quang.