TV& VIDEO

xà phòng

Mỹ cấm bán xà phòng diệt khuẩn

Mỹ cấm bán xà phòng diệt khuẩn

VTV.vn - Các công ty sản xuất sẽ có 1 năm để loại bỏ thành phần triclosan và triclocarban, đồng thời giảm lượng benzalkonium chloride có trong sản phẩm xà phòng diệt khuẩn.