xác ướp Ai Cập

Ai Cập phát hiện 17 xác ướp cổ

Ai Cập phát hiện 17 xác ướp cổ

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện nơi cất giấu 17 xác ướp tại điểm khảo cổ Tuna Al-Gabal, gần tỉnh El-Minya thuộc vùng Thượng Ai Cập.