TV& VIDEO

xem VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt “Ánh sáng tháng 10”: Tìm kiếm câu chuyện mới từ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

VTV Đặc biệt “Ánh sáng tháng 10”: Tìm kiếm câu chuyện mới từ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

VTV.vn - Bộ phim là một sự tìm kiếm những chi tiết mới, câu chuyện mới trên nền một sự kiện đã xảy ra cách đây 100 năm - cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.