TV& VIDEO

xét nghiệm

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn xét nghiệm quốc tế

Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn xét nghiệm quốc tế

VTV.vn - Ngày 11/12, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận chứng nhận xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế Six Sigma.