TV& VIDEO

xin chữ đầu năm

Hàng nghìn người dân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

Hàng nghìn người dân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

VTV.vn - Đã thành thông lệ, xin chữ lấy lộc ở Văn Miếu - trường đại học đầu tiên của Việt Nam - đã thành thói quen với nhiều người dân.