TV& VIDEO

xin lỗi

Cơ quan Nhà nước tại TP.HCM lần đầu tiên xin lỗi nhau

Cơ quan Nhà nước tại TP.HCM lần đầu tiên xin lỗi nhau

VTV.vn - Sở Nội vụ TP HCM đã gửi thư xin lỗi UBND quận 8 vì trễ hẹn trong việc giải quyết bổ nhiệm nhân sự.