TV& VIDEO

xóa đói giảm nghèo

Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam đảm bảo sinh kế bền vững

Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam đảm bảo sinh kế bền vững

VTV.vn - Trong quá trình giảm nghèo ấn tượng này, Việt Nam đã nhận được những hỗ trợ tài chính quan trọng và trợ giúp kỹ thuật từ Liên Hợp Quốc.