xóa đói giảm nghèo

Phú Yên tồn đọng hơn 70 ngàn tấn đường

Phú Yên tồn đọng hơn 70 ngàn tấn đường

VTV.vn - Chỉ có khoảng 40 ngàn tấn đường là ký kết được hợp đồng tiêu thụ, hơn 70 ngàn tấn còn lại vẫn chưa tìm được đầu ra, khiến cả nhà máy và nông dân Phú Yên gặp khó khăn.