TV& VIDEO

xóa đói giảm nghèo

Thủ tướng đề nghị xây dựng quy chế vận hành liên hồ chứa trên dòng Lan Thương-Mekong

Thủ tướng đề nghị xây dựng quy chế vận hành liên hồ chứa trên dòng Lan Thương-Mekong

VTV.vn - Dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một số nội dung hợp tác MLC trong 5 năm tới.