xoài cát Hòa Lộc

Cách nhận biết để chọn đúng đặc sản xoài Cát Chu Cao Lãnh

Cách nhận biết để chọn đúng đặc sản xoài Cát Chu Cao Lãnh

VTV.vn - Để chọn đúng đặc sản xoài Cát Chu Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, mời quý vị cùng theo dõi một số cách thức sau.