TV& VIDEO

xử lý bom mìn

Tích cực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

Tích cực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

VTV.vn - Nhờ tích cực đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, nhiều dự án giao thông quan trọng đã về đích đúng tiến độ.