xử lý nước

Phương pháp xử lý nước bằng hệ thống thân thiện với môi trường

Phương pháp xử lý nước bằng hệ thống thân thiện với môi trường

VTV.vn - Bằng cách dẫn nước ô nhiễm chảy vào một bể chứa trồng thực vật có khả năng lọc chất bẩn, nước chảy lại vào hồ đã được cải thiện.