Xuân Lộc

Nhiều mặt hàng nông sản tăng giá trong dịp Tết

Nhiều mặt hàng nông sản tăng giá trong dịp Tết

Tết năm nay, nhiều mặt hàng nông sản đã tăng giá bán như: Cà phê, thanh long, xoài...