TV& VIDEO

xuất bản sách

Tổng thống Pháp trao bản quyền xuất bản sách của ông tại Việt Nam

Tổng thống Pháp trao bản quyền xuất bản sách của ông tại Việt Nam

VTV.vn - First News - Trí Việt là đơn vị đại diện Việt Nam đã được Tổng thống Macron chọn để ký bản quyền xuất bản bằng tiếng Việt tại Việt Nam.