xuất bản

Thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm quy mô còn nhỏ bé

Thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm quy mô còn nhỏ bé

VTV.vn - Đây là ý kiến của nhiều đại biểu đưa ra trong Đại hội Đại biểu Hội nhà xuất bản Việt Nam lần thứ 4 vừa diễn ra tại Hà Nội.