TV& VIDEO

xuất khẩu hoa quả

Xuất khẩu rau quả Việt Nam lên ngôi

Xuất khẩu rau quả Việt Nam lên ngôi

VTV.vn - Xuất khẩu rau quả Việt Nam đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc với kim ngạch trong năm 2016 dự kiến lên tới 2,5 tỷ USD.