xuống cấp trầm trọng

Hệ thống thủy lợi xuống cấp gây khó khăn cho mùa khô hạn

Hệ thống thủy lợi xuống cấp gây khó khăn cho mùa khô hạn

VTV.vn - Sau các đợt thiên tai, nhiều hệ thống đê đập và trạm bơm ở Thừa Thiên Huế bị xuống cấp trầm trọng, diện tích nông nghiệp phải bỏ hoang do không có nước sản xuất.