TV& VIDEO

xuống cấp trầm trọng

Khó khăn của y tế cơ sở vùng cao

Khó khăn của y tế cơ sở vùng cao

VTV.vn - Hơn 130/200 trạm y tế của tỉnh Cao Bằng đang xuống cấp trầm trọng và gặp tình trạng có nhân lực nhưng thiếu thiết bị hoặc có thiết bị thì không có người sử dụng.