TV& VIDEO

xương thủy tinh

Tình bạn cao đẹp của hai học sinh cùng giúp nhau vượt lên số phận

Tình bạn cao đẹp của hai học sinh cùng giúp nhau vượt lên số phận

VTV.vn - Em Lê Ngọc Quốc Đạt bị bệnh xương thủy tinh, không thể đi lại. Thương bạn, suốt 8 năm nay, Nguyễn Minh Quang tình nguyện cõng bạn tới trường.