TV& VIDEO

y học gia đình

Phát triển mạng lưới chăm  sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình

Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình

VTV.vn - Ngày 24/3, trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức Hội thảo “Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình”.