TV& VIDEO

y học hiện đại

Ứng dụng khoa học công nghệ trong y học tại Australia

Ứng dụng khoa học công nghệ trong y học tại Australia

VTV.vn - Tại Australia, công tác nghiên cứu và ứng dụng trong y học đã đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, mở ra những hướng mới cho những phương pháp điều trị hiệu quả.