TV& VIDEO

y tá

Nhật Bản kéo dài thời gian lưu trú cho y tá, điều dưỡng viên Việt Nam

Nhật Bản kéo dài thời gian lưu trú cho y tá, điều dưỡng viên Việt Nam

VTV.vn - Các y tá, điều dưỡng viên Việt Nam đến Nhật Bản làm việc trong khuôn khổ Thỏa thuận đối tác kinh tế (EPA) sẽ được kéo dài thời gian làm việc tại Nhật Bản thêm 1 năm.