Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài THVN lần thứ X

Đăng bởi P.V 0 Bình luận

4 Tháng 8 2015

Là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 5 năm một lần, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 có quá trình chuẩn bị lâu dài và kỹ lưỡng. Ngay sau khi có Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 91-KH/ĐUK, ngày 29/10/2014 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, xuất phát từ tình hình thực tế của Đài, đầu tháng 12/2014, Đảng ủy Đài đã xây dựng Kế hoạch số 135-KH/ĐUK về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Đài THVN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Đài, các chi, Đảng bộ trực thuộc đã tiến hành tổ chức Đại hội đảng các cấp theo đúng quy định từ 20/3 đến đầu tháng 7/2015, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới có khả năng lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chính sự thành công của các Đại hội cơ sở làm nền tảng vững chắc để Đảng bộ Đài tổ chức thành công Đại hội lần thứ X.

Song song với việc thực hiện Kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài cũng thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Đại hội bao gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Phục vụ và Tuyên truyền. Trong thời gian qua, các Tiểu ban này đã làm việc một cách tích cực và hiệu quả. Tiểu ban Nhân sự thực hiện quy trình công tác nhân sự theo kế hoạch, hướng dẫn; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Đài chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và xây dựng Đề án nhân sự (cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra) trình BCH Đảng bộ Đài và các vấn đề có liên quan đến công tác nhân sự.

Tiểu ban Văn kiện đã giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Đài xây dựng, chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2010-2015 và các văn kiện khác để BCH trình Đại hội. Ngoài ra, Tiểu ban này cũng thực hiện hướng dẫn, tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị- xã hội trong Đài vào các văn kiện.

Maket sân khấu Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài THVN lần thứ X

Maket sân khấu Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài THVN lần thứ X

Xác định việc thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Đài THVN lần thứ X là nhiệm vụ quan trọng, trong hơn nửa năm qua, Tiểu ban Phục vụ và tuyên truyền đã đẩy mạnh các hình thức truyền thông về ý nghĩa, công tác chuẩn bị, thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội bằng các pano, khẩu hiệu, video clip và thông tin đầy đủ các hoạt động của Đảng bộ Đài, Đại hội Đảng bộ cơ sở trên Trang Thông tin Điều hành tác nghiệp của Đài.

Càng về gần thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ X, công tác tuyên truyền ngày càng được đẩy mạnh. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội lần này, công tác hậu cần, tổ chức với sự tham gia, phối hợp của các đơn vị trong Đài cũng gấp rút triển khai. Theo Văn phòng Đảng ủy Đài - đơn vị đầu mối các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đài THVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 – mọi công việc đã hoàn tất, sẵn sàng cho Lễ khai mạc tổ chức vào chiều mai (05/8/2015), tại trường quay S14, Đài THVN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.