Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Đăng bởi Đức Huỳnh 0 Bình luận

10 Tháng 6 2014

Lớp học diễn ra từ ngày 10-13/6/2014. Tại đây, các học viên sẽ được tiếp thu những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và những phẩm chất cần có của một người Đảng viên. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được học chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đài nhấn mạnh, đây là chương trình bắt buộc cho mỗi đảng viên mới trước khi chuyển Đảng chính thức. Các học viên có trách nhiệm nghiên cứu các chuyên đề một cách nghiêm túc, trên tinh thần tiếp thu để phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng và cũng giúp ích trong việc nâng cao công tác chuyên môn. 

http://w3.vtv.net/Portals/0/UploadImages/News/Images/Nam%202014/DANG%20UY/Dang%20vien%20moi%202.jpg

Giảng viên trực tiếp trình bày các chuyên đề là đồng chí Nguyễn Đức Dự, nguyên giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đặc biệt, vào chiều ngày 12/6/2014, đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đài sẽ trực tiếp đứng lớp và giới thiệu các vấn đề về tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Đài THVN, vai trò, trách nhiệm của đảng viên mới. Buổi cuối cùng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch tại lớp học.

http://w3.vtv.net/Portals/0/UploadImages/News/Images/Nam%202014/DANG%20UY/Dang%20vien%20moi%203.jpg

Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới là hoạt động thường kỳ của Đảng bộ Đài nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, trình độ chính trị, hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho các đảng viên mới được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó, để các đảng viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.