Tổng Giám đốc Trần Bình Minh tái đắc cử BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đăng bởi VTV 0 Bình luận

27 Tháng 1 2016

Theo kết quả bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa được Đại hội công bố, đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN đã tái đắc cử ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XII với số phiếu cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/01/2016 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 

Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

VTV.vn - Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

 

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.