VTV Digital thông báo mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh

Đăng bởi 0 Bình luận

29 Tháng 8 2014

 

Thông tin chi tiết

- Tên bên mời thầu: Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tên gói thầu: "Cung cấp thiết bị văn phòng cho Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số".

- Tên dự án: Kế hoạch mua sắm năm 2014.

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên năm 2014 của Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm SX & KD Nội dung số, Đài THVN, số 43 đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.66602277.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm SX & KD Nội dung số, Đài THVN, số 43 đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời gian phát hành HSYC: từ 9h ngày 03/9/2014 đến 10h ngày 05/9/2014.

- Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 05/9/2014.

Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số - Đài THVN kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm đến gói thầu nộp hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

PV

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.