VTV đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT

Đăng bởi An Thắng 0 Bình luận

18 Tháng 9 2014

Theo đó, với 481,40 điểm, Đài THVN là đơn vị đứng đầu trong 8 cơ quan thuộc Chính phủ về mức độ ứng dụng CNTT năm 2013. Vị trí thứ 2 thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông Tấn xã Việt Nam xếp thứ 3.

Năm 2012, Đài THVN cũng là đơn vị dẫn đầu trong 4 cơ quan gửi phiếu báo cáo. Việc đánh giá xếp hạng năm 2013 được mở rộng với 5 tiêu chí: Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; Website/Portal phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; Công tác tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Thực tế tại Đài THVN cho thấy, trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất chương trình, quản lý điều hành luôn được Lãnh đạo Đài quan tâm và đầu tư với nguồn kinh phí nhất định. Quản lý phát sóng, quản lý tin bài được nhiều đơn vị thực hiện trên hạ tầng mạng giúp cho quá trình thực hiện công việc nhanh chóng hơn, đảm bảo tính nhanh gọn và chính xác. Hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc cũng được thực hiện qua môi trường mạng mang lại nhiều tiện ích trong việc điều hành, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính…

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.