VTV Digital và Smart Media ký kết thỏa thuận hợp tác

Đăng bởi Đức Huỳnh 0 Bình luận

29 Tháng 7 2014

Nội dung của hợp tác được thực hiện trên cơ sở khai thác các thế mạnh, kinh nghiệm của mỗi bên nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội trong khuôn khổ luật pháp cho phép, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho các bên tham gia.

Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác giữa VTV Digital và Smart Media sẽ là nền tảng cho việc tiến tới ký hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng khung giữa 2 bên và cũng là tiền đề cho những hợp tác khác trong tương lai.

Trung tâm Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số là đơn vị mới được thành lập của Đài THVN. Việc triển khai hợp tác với các đối tác là định hướng trong lộ trình phát triển của Trung tâm, phù hợp với xu thế kinh doanh các sản phẩm nội dung số của VTV.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.