TV& VIDEO

anh hùng

Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh anh hùng đa dạng sinh học ASEAN

Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh anh hùng đa dạng sinh học ASEAN

VTV.vn - Sáng ngày 5/9 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN.